Artspiration

art - projekcia - inšpirácia - terapia - duša - zmysel života

Tak ako vnútri tak navonok, hovorí staré známe príslovie. Na tomto postoji stojí metóda "artspiration". Všetko, čo nesieme v sebe sa nám rýchlosťou svetla prejavuje vo vonkajšom svete, v našom živote. Všetky naše emócie, presvedčenia, programy, vzorce, predstavy sa prenášajú do našej reality. Podľa toho potom vyzerá náš život, práca, vzťahy...

Artspiration má tú silu, že pomocou vlastných projekcií - imaginácií vytiahne klientovi veľkú časť obsahu mysle a často aj odkazy duše. Človek tak postupne spoznáva, kto je a čo v sebe nesie. 

 

Býva prekvapujúce a úľavné zrazu  objaviť, čo všetko nás v živote riadi a ovláda. Viac o prínosoch a zaujímavostiach "artspiration" nájdete v sekcii "blog"

Artspiration čistí a kultivuje emócie, podporuje tvorenie si novej reality, učí napojiť sa na vnútorné vedenie a vlastný potenciál.

Vedie bytosti k aktívnej  schopnosti si samostatne vytvárať svoj život, ktorý má zmysel.

Sedenie má 2 časti: 

1. sebapoznávaciu - klient komentuje , čo vidí v namaľovaných obrazoch

2. sebavyjadrovaciu - klient sám podstúpi proces vlastnej tvorby 

 

Mám záujem o artspiration :